Úřední deska obce Sudislav nad Orlicí

 
 
com_urednideska
Rozpočty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Zodpovídá
27.6.2023 31.7.2024
Závěrečný účet obce Sudislav nad Orlicí za rok 2022

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 26.6.2023

Starosta
14.11.2022 31.12.2026
Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2026
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Kategorie Zodpovídá
22.6.2023 30.6.2024
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu ROT a zprávy za rok 2022
Rozpočty Starosta
24.2.2023 29.2.2024
Schválený rozpočet obce pro rok 2023

Schváleno na zasedání zastupitelstva ze dne 24.2.2023

Rozpočty Starosta
12.4.2023 29.2.2024
Rozpočtové opatření č. 1/2023
Rozpočty Starosta
3.7.2023 29.2.2024
Rozpočtové opatření č. 2/2023
Rozpočty Starosta
22.9.2023 29.2.2024
Rozpočtové opatření č. 3/2023
Rozpočty Starosta
30.8.2023 1.1.2024
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 01.08.2023 - k.ú. Sudislav nad Orlicí - ÚZSVM
Úřady Starosta
25.11.2019 31.12.2023
Směrnice o rozpočtovém provizoriu

Vnitřní směrnice hospodaření obce v režimu rozpočtového provozoria do schválení řádného rozpočtu pro kalendářní rok.

Rozpočty Starosta
23.11.2023 12.12.2023
VV - Vydání územního plánu Sudislav nad Orlicí OOP č. 1/2023

VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ opatřením obecné povahy č. 1/2023.

Úřad Starosta
22.11.2023 8.12.2023
Návrh schodkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2024
Rozpočty Starosta
22.11.2023 8.12.2023
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - bobr evropský

Návrh opatření obecné povahy, kterým se, bude-li bez námitek, povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského.

Úřady Starosta
6.11.2023 13.11.2023
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
5.10.2023 23.10.2023
Záměr obce - prodej pozemku 57/12
Ostatní Starosta
30.7.2023 2.10.2023
Oznámení projednání aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Úřady Starosta
12.6.2023 30.9.2023
Nařízení Města Ústí nad Orlicí č. 2/2023 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Úřady Starosta
11.9.2023 18.9.2023
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
20.7.2023 5.8.2023
Záměr obce č. 2/2023 - prodej pozemku
Ostatní Starosta
27.6.2022 8.7.2023
Závěrečný účet obce Sudislav nad Orlicí za rok 2021

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 27.6.2022

Rozpočty Starosta
21.6.2023 7.7.2023
Stanovení přenosného dopravního značení ZOD Zálší - sezónní práce
Úřady Starosta
16.3.2023 30.6.2023
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - CYKLOSTEZKA Č.18 - ÚO-MÍTKOV
Úřady Starosta
12.5.2023 28.6.2023
Veřejná vyhláška opakované projednání návrhu Územního plánu
Úřady Starosta
5.6.2023 27.6.2023
Návrh závěrečného účtu obce Sudislav nad Orlicí za rok 2022
Rozpočty Starosta
19.6.2023 26.6.2023
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
30.5.2023 20.6.2023
Návrh závěrečného účtu Regionu Orlicko-Třebovsko za rok 2022
Rozpočty Starosta
10.5.2023 12.6.2023
Oznámení o porovnání kalkulací vodného se skutečností za rok 2022
Ostatní Starosta
22.5.2023 7.6.2023
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
Úřady Starosta
25.4.2023 25.5.2023
Veřejná vyhláška - FÚ - daň z nemovitých věcí 2023 SIPO
Úřady Starosta
15.5.2023 22.5.2023
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
13.4.2023 16.5.2023
Veřejná vyhláška - FÚ - daň z nemovitých věcí 2023
Úřady Starosta
27.4.2023 13.5.2023
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - III/3155 BNO-OUCMANICE - UZAVÍRKA
Úřady Starosta
11.4.2023 27.4.2023
Záměr obce č. 1/2023 - prodej pozemku
Ostatní Starosta
11.4.2023 27.4.2023
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY
Úřady Starosta
5.4.2023 21.4.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 3. 4.2023
Zasedání zastupitelstva Starosta
25.3.2023 10.4.2023
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - SILNICE II/135
Úřady Starosta
8.2.2023 8.4.2023
Nabídka pozemků k pronájmu SPÚ
Úřady Starosta
26.3.2023 3.4.2023
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
17.2.2023 22.3.2023
Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v části k.ú. Sudislav nad Orlicí
Úřady Starosta
3.3.2023 19.3.2023
Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace a přejezdů
Úřady Starosta
28.2.2023 16.3.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 24. 2.2023
Zasedání zastupitelstva Starosta
27.2.2023 15.3.2023
Výplata nájemného členům HS za pronajaté honební pozemky v letech 2013-2023
Ostatní Starosta
27.2.2023 15.3.2023
ÚZSVM zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
Úřady Starosta
27.2.2023 14.3.2023
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2022
Úřad Starosta
25.3.2022 7.3.2023
Schválený rozpočet obce pro rok 2022

Schváleno na zasedání zastupitelstva ze dne 25.3.2022

Rozpočty Starosta
30.5.2022 7.3.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Rozpočty Starosta
19.9.2022 7.3.2023
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Rozpočty Starosta
21.11.2022 7.3.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Rozpočty
30.12.2022 7.3.2023
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Rozpočty Starosta
7.2.2023 28.2.2023
Směrnice č. 1 /2023 k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Ostatní Starosta
8.2.2023 27.2.2023
Návrh rozpočtu obce Sudislav nad Orlicí na rok 2023
Rozpočty Starosta
16.2.2023 24.2.2023
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
30.1.2023 15.2.2023
MUUO-veřejná vyhláška-OOP-přechodná úprava provozu-cyklostezka č. 18
Úřady Starosta
27.1.2023 6.2.2023
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
17.1.2023 2.2.2023
Informace voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta ČR
Volby Starosta
17.1.2023 2.2.2023
Informace o zřízení volebních stanovišť drive-in
Volby Starosta
17.1.2023 2.2.2023
Informace o tel. číslech pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - II. kolo voleb prezidenta republiky
Volby Starosta
28.11.2022 28.1.2023
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Sudislav nad Orlicí pro volbu prezidenta ČR
Volby
28.12.2022 15.1.2023
Informace voličům o místě a době konání voleb prezidenta ČR
Volby Starosta
30.12.2022 15.1.2023
Informace o volebních stanovištích pro volby prezidenta určených voličům v karanténě nebo izolaci
Volby Starosta
28.12.2022 13.1.2023
Schválený schodkový rozpočet příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2023
Rozpočty Starosta
19.12.2022 4.1.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12.12.2022
Zasedání zastupitelstva Starosta
14.12.2022 30.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Sudislav nad Orlicí o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyhlášky Starosta
16.12.2022 22.12.2022
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR
Volby Starosta
4.12.2022 12.12.2022
Oznámení o zasedaní zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
23.11.2022 9.12.2022
Návrh schodkového rozpočtu příjmu a výdajů DSO ROT na rok 2023
Rozpočty
18.11.2022 4.12.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 14.11.2022
Zasedání zastupitelstva Starosta
14.1.2019 23.11.2022
Střednědobý rozpočtový výhled 2019 - 2022
Rozpočty Starosta
27.10.2022 14.11.2022
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2023 - 2026
Rozpočty Starosta
7.11.2022 14.11.2022
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
19.10.2022 3.11.2022
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 17.10.2022
Zasedání zastupitelstva Starosta
25.9.2022 31.10.2022
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Ve volbách do zastupitelstva obce Sudislav nad Orlicí okres Ústí nad Orlicí konaných ve dnech 23.9. - 24.9. 2022.

Volby Starosta
10.10.2022 18.10.2022
Oznámení o konání ustavujícího zasedání

Doba konání: 17. října 2022 od 19:00 hodin
Místo konání: budova obecního úřadu Sudislav nad Orlicí č.p. 65, první patro.

Zasedání zastupitelstva Starosta
28.9.2022 15.10.2022
OZV 1/2022

Obecně závazná vyhláška obce Sudislav nad Orlicí o stanovení obecního systém odpadového hospodářství.

Vyhlášky Starosta
19.9.2022 4.10.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12.9.2022
Zasedání zastupitelstva Starosta
30.5.2022 24.9.2022
Stanovení počtu volených zastupitelů obce Sudislav nad Orlicí

Pro volební období 2022 - 2026

Volby Starosta
5.9.2022 12.9.2022
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
17.8.2022 1.9.2022
Záměr obce č.1 /2022

o narovnání hranice pozemku pod místní komunikací dle skutečného provedení stavby.

Ostatní Starosta
16.6.2022 2.8.2022
Veřejná výhláška projednání návrhu Územního plánu

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ SE BUDE KONAT DNE 25. 07. 2022 od 15,00 hod. NA OBECNÍM ÚŘADU V SUDISLAVI NAD ORLICÍ.

Vyhlášky Starosta
4.7.2022 19.7.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 27.6.2022
Zasedání zastupitelstva Starosta
28.6.2022 13.7.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyhlášky Starosta
13.7.2021 30.6.2022
Závěrečný účet obce Sudislav nad Orlicí za rok 2020

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 28.6.2021

Rozpočty Starosta
20.6.2022 28.6.2022
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
6.6.2022 27.6.2022
Návrh závěrečného účtu obce Sudislav nad Orlicí za rok 2021
Rozpočty Starosta
30.5.2022 14.6.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.5.2022
Zasedání zastupitelstva Starosta
25.5.2022 10.6.2022
Návrh závěrečného účtu ROT za rok 2021
Rozpočty Starosta
16.5.2022 24.5.2022
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
28.3.2022 12.4.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.3.2022
Zasedání zastupitelstva Starosta
29.3.2021 31.3.2022
Schválený rozpočet obce pro rok 2021

Schváleno na zasedání zastupitelstva ze dne 29.3.2021

Rozpočty Starosta
7.6.2021 31.3.2022
Rozpočtové opatření č.1 2021
Rozpočty Starosta
5.7.2021 31.3.2022
Rozpočtové opatření č.2 2021
Rozpočty Starosta
27.9.2021 31.3.2022
Rozpočtové opatření č.3 2021
Rozpočty Starosta
22.11.2021 31.3.2022
Rozpočtové opatření č.4 2021
Rozpočty Starosta
20.12.2021 31.3.2022
Rozpočtové opatření č.5 2021
Rozpočty Starosta
21.2.2022 25.3.2022
Návrh rozpočtu na rok 2022

Tento návrh rozpočtu byl sestaven a projednán na zasedání zastupitelstva dne 14.2.2022.

Rozpočty Starosta
7.2.2022 25.3.2022
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
28.2.2022 15.3.2022
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021
Úřad Starosta
21.2.2022 8.3.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 14.2.2022
Zasedání zastupitelstva Starosta
7.2.2022 14.2.2022
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
20.12.2021 4.1.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 13.12.2021
Zasedání zastupitelstva Starosta
18.11.2020 31.12.2021
Informační leták omezení sociálních kontaktů

Mimořádná opatření a více informací na https://koronavirus.mzcr.cz

Ostatní Starosta
12.4.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška - cyklostezka

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyhlášky Starosta
14.12.2021 30.12.2021
OZV č.1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Sudislav nad Orlicí č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyhlášky Starosta
14.12.2021 30.12.2021
OZV č.2/2021

Obecně závazná vyhláška obce Sudislav nad Orlicí č. 2/2021, o stanovení obecního systém odpadového hospodářství

Vyhlášky Starosta
3.11.2021 23.12.2021
Veřejná vyhláška obce Sudislav nad Orlicí

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ.

Vyhlášky Starosta
6.12.2021 13.12.2021
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
22.11.2021 7.12.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 15.11.2021
Zasedání zastupitelstva Starosta
18.11.2021 3.12.2021
Návrh schodkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2022
Rozpočty Starosta
18.11.2021 3.12.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku ROT na roky 2023 a 2024 - uzší rozsah
Rozpočty Starosta
8.11.2021 15.11.2021
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
27.9.2021 12.10.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 20.9.2021
Zasedání zastupitelstva Starosta
24.8.2021 10.10.2021
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
Volby Starosta
23.9.2021 10.10.2021
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informuji voliče, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Volby Starosta
17.9.2021 1.10.2021
Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obce Sudislav nad Orlicí
Volby Starosta
13.9.2021 21.9.2021
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
6.9.2021 18.9.2021
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Volby Starosta
5.7.2021 20.7.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 28.6.2021
Zasedání zastupitelstva Starosta
30.6.2020 30.6.2021
Závěrečný účet obce Sudislav nad Orlicí za rok 2019
Rozpočty Starosta
24.5.2021 28.6.2021
Návrh závěrečného účtu obce Sudislav nad Orlicí za rok 2020
Rozpočty Starosta
21.6.2021 28.6.2021
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
10.6.2021 25.6.2021
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2020 - návrh
Rozpočty Starosta
7.6.2021 22.6.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 31.5.2021
Zasedání zastupitelstva Starosta
20.4.2021 31.5.2021
Veřejná vyhláška

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021

Vyhlášky Starosta
24.5.2021 31.5.2021
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
5.4.2021 20.5.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.3.2021
Zasedání zastupitelstva Starosta
19.4.2021 5.5.2021
Záměr obce 1/2021
Ostatní Starosta
22.3.2021 6.4.2021
Veřejná vyhláška

Zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci SO 04-31-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, polní cesta.

Vyhlášky Starosta
28.2.2021 31.3.2021
Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021 - formuláře
Ostatní Starosta
27.4.2020 31.3.2021
Schválený rozpočet obce pro rok 2020
Rozpočty Starosta
24.2.2021 29.3.2021
Návrh rozpočtu na rok 2021

Tento návrh rozpočtu byl sestaven a projednán na zasedání zastupitelstva dne 22.2.2021.

Rozpočty Starosta
28.9.2020 29.3.2021
Rozpočtové opatření č.1

Schváleno na zasedání zastupitelstva ze dne 21.9.2020

Rozpočty Starosta
14.12.2020 29.3.2021
Rozpočtové opatření č.2

Schváleno na zasedání zastupitelstva ze dne 14.12.2020

Rozpočty Starosta
22.3.2021 29.3.2021
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
1.3.2021 16.3.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.2.2021
Zasedání zastupitelstva Starosta
28.2.2021 15.3.2021
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020
Úřad Starosta
27.1.2021 28.2.2021
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2021
Ostatní Starosta
15.2.2021 22.2.2021
Oznámení o zasedání zastupitelstva

Dne 22.2.2021 proběhne zasedání zastupitelstva s programem:

  • viz příloha
Zasedání zastupitelstva Starosta
23.12.2020 31.1.2021
Tisková zpráva VAK 2021

Ceny vodného a stočného pro rok 2021:

vodné 38,70 Kč/m3 bez DPH 42,57 Kč/m3 včetně 10 % DPH
stočné 41,60 Kč/m3 bez DPH 45,76 Kč/m3 včetně 10 % DPH
celkem 80,30 Kč/m3 bez DPH 88,33 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Ostatní Starosta
15.1.2021 31.1.2021
OZNÁMENÍ o prodeji nemovitého majetku obce
Ostatní Starosta
4.12.2020 5.1.2021
Veřejná vyhláška

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ.

Ostatní Starosta
21.12.2020 5.1.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 14.12.2020
Zasedání zastupitelstva Starosta
16.12.2020 31.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Sudislav nad Orlicí č. 1/2020

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhlášky Starosta
4.12.2020 22.12.2020
Návrh přebytkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2021
Rozpočty Starosta
7.12.2020 15.12.2020
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
28.10.2020 28.10.2020
Aktuální epidemiologická situace v ČR K 25.10.2020

Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje

Ostatní Starosta
1.10.2020 17.10.2020
Nařízení KHS Pk č. 3/2020
Ostatní Starosta
25.9.2020 11.10.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.9.2020
Zasedání zastupitelstva Starosta
18.9.2020 4.10.2020
Volby 2020

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020.

Volby Starosta
18.9.2020 4.10.2020
Oznámení voličům o době a místě konání voleb

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje proběhnou ve dnech 2. a 3. října 2020 a to
v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Volby Starosta
14.9.2020 1.10.2020
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
4.9.2020 14.9.2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Volby Starosta
29.6.2020 14.7.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.6.2020
Zasedání zastupitelstva Starosta
12.6.2019 30.6.2020
Závěrečný účet obce Sudislav nad Orlicí za rok 2018 - schválený
Rozpočty Starosta
7.6.2020 22.6.2020
Návrh závěrečného účtu obce Sudislav nad Orlicí za rok 2019
Rozpočty Starosta
15.6.2020 22.6.2020
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
28.5.2020 12.6.2020
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2019
Rozpočty Starosta
4.5.2020 19.5.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 27.4.2020
Zasedání zastupitelstva Starosta
21.2.2020 27.4.2020
Návrh rozpočtu na rok 2020
Rozpočty David Horáček
20.4.2020 27.4.2020
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva Starosta
11.3.2019 31.3.2020
Schválený rozpočet obce pro rok 2019

příjmy - výdaje

Rozpočty Starosta
6.5.2019 31.3.2020
Rozpočtové opatření č.1

Schváleno na zasedání zastupitelstva ze dne 29.4.2019

Rozpočty Starosta
25.2.2020 10.3.2020
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019
Úřad Starosta
18.2.2020 6.3.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.2.2020
Zasedání zastupitelstva Starosta
10.2.2020 17.2.2020
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva Starosta
5.3.2019 30.9.2019
Veřejná vyhláška - uzavírka Hrádek

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Ostatní Starosta
12.6.2018 30.6.2019
Závěrečný účet obce za rok 2017 - schválený

Přiložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Rozpočty
3.6.2019 10.6.2019
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 10.6.2019
Zasedání zastupitelstva Starosta
22.5.2019 7.6.2019
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2018

Přílohou je audit.

Rozpočty Starosta
20.5.2019 3.6.2019
Návrh Závěrečného účtu obce Sudislav nad Orlicí za rok 2018

Přílohy k návrhu ZÚ obce Sudislav nad Orlicí

Rozpočty Starosta
25.4.2019 31.5.2019
Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2019

Vyhlášky Starosta
9.4.2019 25.5.2019
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Sudislav nad Orlicí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Volby
9.5.2019 25.5.2019
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Sudislav nad Orlicí.
Volby
6.5.2019 21.5.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.4.2019
Zasedání zastupitelstva Starosta
22.4.2019 29.4.2019
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 29.4.2019 od 19 hod.

Budova obecního úřadu čp. 65.

Zasedání zastupitelstva Starosta
18.9.2018 31.3.2019
Rozpočtové opatření č. 1

Schváleno: na zasedání zastupitelstva ze dne 11.6.2018

Rozpočty
13.9.2018 31.3.2019
Rozpočtové opatření č. 2

Schváleno: na zasedání zastupitelstva ze dne 3.9.2018

Rozpočty
19.12.2018 31.3.2019
Rozpočtové opatření č. 3

Schváleno: na zasedání zastupitelstva ze dne 17.12.2018

Rozpočty
2.3.2018 30.3.2019
Schválený rozpočet obce pro rok 2018

Příjmy - výdaje

Rozpočty
12.2.2019 8.3.2019
Návrh rozpočtu na rok 2019

Termín veřejného zasedání a schválení rozpočtu se uskuteční 8. března 2019 od 18:00 hod. v sále obecní hospody

- přiložen dokument příjmy
- přiložen dokument výdaje
- výkaz pro plnění a hodnocení rozpočtu 2018

Rozpočty
27.2.2019 8.3.2019
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne
Zasedání zastupitelstva
4.2.2019 11.2.2019
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne
Zasedání zastupitelstva
19.12.2018 5.1.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.12.2018

- rozpočtové opatření č. 3

Zasedání zastupitelstva
10.4.2017 31.12.2018
Rozpočtový výhled obce Sudislav nad Orlicí
Rozpočty
10.12.2018 18.12.2018
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 17.12.2018
Zasedání zastupitelstva
2.12.2018 17.12.2018
Návrh rozpočtového výhledu 2019 - 2022
Rozpočty
12.11.2018 26.11.2018
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 5.11.2015
Zasedání zastupitelstva
23.10.2018 5.11.2018
Pozvánka na ustavující zasedání dne 5. listopadu 2018

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění ozdějších předpisů, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sudislav nad Orlicí

Zasedání zastupitelstva
6.10.2018 21.10.2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Sudislav nad Orlicí 5. - 6.10. 2018


- dokument předběžných výsledků.
- dokument oficiálních výsledků.

Volby
20.9.2018 6.10.2018
Oznámení o místu konání voleb do zastupitelstva obce Sudislav nad Orlicí

konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

Volby
21.8.2018 5.10.2018
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
Volby
7.9.2018 24.9.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 3.9.2018

- rozpočtové opatření č. 2

Zasedání zastupitelstva
22.3.2018 11.9.2018
ROZHODNUTÍ

uzavírka silnice II/315 v obci Hrádek z důvodu stavby "Modernizace silnice II/315 Hrádek - průtah" II. etapa

Ostatní Starosta
3.8.2018 20.8.2018
Veřejná vyhláška - uzavírka Sudislav n/O

Úplná uzavídka silnice III/3156 v obci Sudislav nad Orlicí od 20.08.2018 do
31.08.2018.

Ostatní Starosta
13.7.2018 29.7.2018
ROZHODNUTÍ

Úplná uzavírka žel. přejezdu Bezpráví od 14.7. do 17.7.2018

Ostatní Starosta
10.7.2018 26.7.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Ostatní Starosta
18.6.2018 4.7.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.6.2018

- rozpočtové optaření č. 1

Zasedání zastupitelstva
12.6.2017 30.6.2018
Závěrečný účet obce za rok 2016 - schválený

Zpráva o přezkumu hospodaření.

Rozpočty
25.5.2018 22.6.2018
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2017

Přiložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ROT

Rozpočty
28.5.2018 11.6.2018
Závěrečný účet obce za rok 2017 - návrh

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
Rozvaha.
Příloha k rozvaze.
Výkaz zisku a ztráty.
Zpráva finanční audit.

Rozpočty
30.4.2018 15.5.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.4.2018
Zasedání zastupitelstva
21.3.2018 5.4.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, uzavírka sil. II/315 Hrádek

Vyhlášky
5.6.2017 31.3.2018
Rozpočtové opatření č.1

Schváleno: na zasedání zastupitelstva ze dne 5.6.2017

Rozpočty
18.9.2017 31.3.2018
Rozpočtové opatření č.2

Schváleno: na zasedání zastupitelstva ze dne 18.9.2017.

Rozpočty
10.11.2017 31.3.2018
Rozpočtové opatření č.3

Schváleno: na zasedání zastupitelstva ze dne 6.11.2017

Rozpočty
8.1.2018 31.3.2018
Rozpočtové opatření č.4

Schváleno: na zasedání zastupitelstva ze dne 11.12.2017

Rozpočty
9.3.2018 25.3.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 2.3.2018

Přílohou schválený rozpočet pro rok 2018 - příjmy a výdaje

Zasedání zastupitelstva
28.2.2018 15.3.2018
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2017
Úřad Starosta
19.2.2018 7.3.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12.2.2018
Zasedání zastupitelstva
5.2.2018 6.3.2018
Veřejná vyhláška

NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE

Vyhlášky
23.2.2018 3.3.2018
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 2.3.2018
Zasedání zastupitelstva
13.2.2018 2.3.2018
Návrh rozpočtu na rok 2018

Bude schválen na veřejném zasedání 2. března 2018 od 18 hodin v sále obecní hospody.

Přiložen výkaz plnění rozpočtu za rok 2017.

Rozpočty
17.12.2017 2.3.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.12.2017

Přílohou rozpočtové opatření č.4

Zasedání zastupitelstva
5.2.2018 12.2.2018
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 12.2.2018
Zasedání zastupitelstva
28.11.2017 27.1.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Sudislav nad Orlicí

Pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018).

Volby
15.1.2018 27.1.2018
Informace voličům o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018 v obci Sudislav nad Orlicí

II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Volby
28.12.2017 13.1.2018
Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta

České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018 v obci Sudislav nad Orlicí

Volby
18.12.2017 2.1.2018
Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský

Vyhlášky
10.4.2017 31.12.2017
Rozpočet obce na rok 2017

Schváleno zastupitelstvem obce dne 17.března 2017.

Rozpočty
22.11.2017 22.12.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Pan Lukáš Doležal, Sudislav nad Orlicí 71 má uloženu zásilku do vlastních rukou na OÚ.

Úřad
7.11.2017 7.12.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznamuje vlastníkům lesů
Úřady
13.11.2017 29.11.2017
Návrh přebytkového rozpočtu příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2018
Rozpočty
10.11.2017 28.11.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.11.2017

Přílohou rozpočtové opatření č.3

Zasedání zastupitelstva
8.11.2017 23.11.2017
Veřejná vyháška

Opatření obecné povahy - lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

Vyhlášky
21.10.2017 21.11.2017
Výsledky voleb do PS PČR 2017
Volby
5.10.2017 22.10.2017
Oznámení voličům o době a místě konání voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017 v obci Sudislav nad Orlicí

Volby
5.9.2017 21.10.2017
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
Volby
25.9.2017 12.10.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.9.2017

Příloha: rozpočtové opatření č. 2

Zasedání zastupitelstva
7.9.2017 21.9.2017
Projednání změny ÚP Sudislav nad Orlicí
Úřad
13.6.2017 28.6.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 5.6.2017

Příloha: rozpočtové opatření č. 1

Zasedání zastupitelstva
13.6.2017 28.6.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 5.6.2017
Zasedání zastupitelstva Starosta
5.6.2017 22.6.2017
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2016

Přiložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ROT

Rozpočty
29.5.2017 13.6.2017
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 5. června 2017
Zasedání zastupitelstva
15.5.2017 5.6.2017
Závěrečný účet obce za rok 2016 - návrh

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
Příloha k rozvaze.
Rozvaha.
Výkaz.

Rozpočty
27.4.2017 30.5.2017
Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Pardubický kraj

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.

Úřad
27.4.2017 13.5.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 24.4.2017
Zasedání zastupitelstva
26.4.2017 11.5.2017
Záměr prodeje pozemků
Zasedání zastupitelstva
10.4.2017 25.4.2017
Veřejná vyhláška

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Úřad
19.3.2017 5.4.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.3.2017
Zasedání zastupitelstva
9.3.2017 18.3.2017
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne

Veřejná schůze.

Zasedání zastupitelstva
27.2.2017 17.3.2017
Návrh rozpočtu pro rok 2017

Termín veřejné schůze schválení rozpočtu bude 17. března 2017 od 18 hodin v sále obecní hospody.

Rozpočty
27.2.2017 14.3.2017
Návrh rozpočtu svazku ROT na rok 2017
Rozpočty
27.2.2017 13.3.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Úřady
21.2.2017 9.3.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 20.2.2017
Zasedání zastupitelstva
21.2.2017 8.3.2017
Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2016
Úřad Starosta
7.2.2017 2.3.2017
Nařízení Státní veterinární správy
Úřad
15.2.2017 2.3.2017
Aktualizované údaje o nemovitostech

jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.

http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/

Úřad
18.1.2017 2.3.2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.1.2017
Zasedání zastupitelstva
14.3.2016 31.12.2016
Schválený rozpočet obce na rok 2016
Rozpočty
10.12.2016 27.12.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.12.2016
Zasedání zastupitelstva
27.11.2016 7.12.2016
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 6.12.2016
Zasedání zastupitelstva
20.10.2016 5.11.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.10.2016
Zasedání zastupitelstva
20.9.2016 17.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb
Volby
20.9.2016 17.10.2016
Informace o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
Volby
22.8.2016 8.10.2016
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

v obci Sudislav nad Orlicí pro volby do Zastupitelstva Pardubického
kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Volby
23.8.2016 8.10.2016
nformace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

v obci Sudislav nad Orlicí pro volby do Senátu Parlamentu České republiky
konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Volby
26.6.2016 30.9.2016
Souhlas s provedením ohlášené stavby

Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě č.p.60 Sudislav nad Orlicí

Úřady
12.9.2016 28.9.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 5.9.2016
Zasedání zastupitelstva
29.8.2016 5.9.2016
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 5.září 2016
Zasedání zastupitelstva
8.8.2016 23.8.2016
Veřejná vyhláška

návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Pardubického kraje.

Vyhlášky
10.6.2016 26.6.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.6.2016
Zasedání zastupitelstva
26.5.2016 10.6.2016
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2015

Přiložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ROT

Rozpočty
30.5.2016 6.6.2016
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 6.června 2016
Zasedání zastupitelstva
16.5.2016 31.5.2016
Závěrečný účet obce za rok 2015

  • plnění rozpočtu.
  • příloha.
  • rozvaha.
  • výkazy.
  • zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2015.

Rozpočty
25.4.2016 11.5.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.4.2016
Zasedání zastupitelstva
13.3.2016 28.3.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.3.2016
Zasedání zastupitelstva
11.2.2016 11.3.2016
Návrh rozpočtu obce pro rok 2016

Termín veřejné schůze schválení rozpočtu je 11. března 2016 od 18 hodin v sále obecní hospody.

Rozpočty
15.2.2016 3.3.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8.2.2016
Zasedání zastupitelstva
12.2.2016 27.2.2016
Návrh rozpočtu svazku ROT na rok 2016
Rozpočty
14.12.2015 30.12.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.12.2015
Zasedání zastupitelstva Starosta
8.12.2015 23.12.2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015

Místní poplatek za komunální odpad.

Vyhlášky
30.11.2015 7.12.2015
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 7. prosince 2015
Zasedání zastupitelstva
16.11.2015 2.12.2015
Veřejná vyhláška

Vyměření místního poplatku

Vyhlášky
26.10.2015 10.11.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 19.10.2015
Zasedání zastupitelstva
21.9.2015 6.10.2015
Odstranění a okleštění stromoví

Výzva ČEZ Distribuce, a.s.

Ostatní Starosta
14.9.2015 29.9.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 7.9.2015
Zasedání zastupitelstva
20.7.2015 20.8.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek.
Vyhlášky
18.6.2015 4.7.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.6.2015
Zasedání zastupitelstva
8.6.2015 23.6.2015
Veřejná vyhláška

záplavové území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Tichá Orlice IDVT
10100023 v úseku ř.km 14,381 – 71,403

Úřad
27.5.2015 12.6.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014

Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2014

Rozpočty
11.5.2015 27.5.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.5.2015
Zasedání zastupitelstva
27.4.2015 4.5.2015
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 4. května 2015
Zasedání zastupitelstva
13.3.2015 31.3.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 13.3.2015
Zasedání zastupitelstva
16.2.2015 16.3.2015
Návrh rozpočtu svazku ROT na rok 2015
Rozpočty
16.2.2015 16.3.2015
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Úřady
13.2.2015 13.3.2015
Návrh rozpočtu obce pro rok 2015

Veřejné projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2015 bude v sále obecní hospody dne 13.března 2015 od 18:30h

Rozpočty Starosta
16.2.2015 3.3.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.2.2015
Zasedání zastupitelstva
19.1.2015 3.2.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 12.1.2015
Zasedání zastupitelstva
16.10.2014 31.12.2014
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Úřad
15.12.2014 30.12.2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 8.12.2014
Zasedání zastupitelstva
1.12.2014 8.12.2014
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 8.prosince 2014
Zasedání zastupitelstva
10.11.2014 26.11.2014
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Sudislav nad Orlicí
Zasedání zastupitelstva
27.10.2014 3.11.2014
Oznámení o termínu ustavujícího zasedání
Zasedání zastupitelstva
11.10.2014 26.10.2014
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
dne 10. - 11. října 2014
Volby
25.9.2014 12.10.2014
Oznámení voličům o době a místu konání voleb
do Zastupitelstva obce Sudislav nad Orlicí ve dnech 10. a 11. října 2014

Volby
25.8.2014 12.10.2014
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby do Zastupitelstva obce Sudislav nad Orlicí konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Volby
22.9.2014 7.10.2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.9.2014
Zasedání zastupitelstva
7.5.2014 20.8.2014
Nabídka pozemků k pronájmu

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Úřady
9.7.2014 24.7.2014
Stanovaní počtu členů zastupitelstva 2014-2018
Volby
9.7.2014 24.7.2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 7.7.2014
Zasedání zastupitelstva
23.6.2014 8.7.2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 17.6.2014
Zasedání zastupitelstva
6.5.2014 30.6.2014
Veřejná vyhláška
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
Úřad
27.5.2014 11.6.2014
Výsledky hlasování voleb do Evropského parlamentu
Volby
26.5.2014 10.6.2014
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2013
Přiložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ROT
Rozpočty
23.4.2014 4.6.2014
Veřejná vyhláška
Dań z nemovitých věcí na rok 2014.
Úřad
19.5.2014 3.6.2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 12.5.2014
Zasedání zastupitelstva
14.4.2014 30.5.2014
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Úřad
8.5.2014 26.5.2014
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
že volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23. května 2014 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. května 2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Volby
8.4.2014 23.5.2014
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
v obci v obci Sudislav nad Orlicí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Volby
14.4.2014 14.5.2014
Veterinární péče a o změně některých souvisejících zákonů
Úřad
8.4.2014 23.4.2014
Závěrečný účet obce za rok 2013
Rozpočty
26.3.2014 9.4.2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 21.3.2014
Zasedání zastupitelstva
21.2.2014 21.3.2014
Návrh rozpočtu obce pro rok 2014
Schválení rozpočtu proběhne na veřejném zasedání dne 21.března 2014 od 18:00 hodin v sále obecní hospody.
Rozpočty
21.2.2014 21.3.2014
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 21.3.2014
Dne 21.března 2014 od 18:00 hodin se uskuteční v sále obecní hospody
plán akcí a schválení rozpočtu obce pro rok 2014.
Zasedání zastupitelstva
24.2.2014 11.3.2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 17.2.2014
Zasedání zastupitelstva
11.2.2014 26.2.2014
Uložení zásilky do vlasních rukou
Jan Jureček, Sudislav nad Orlicí 4
Úřad
10.2.2014 17.2.2014
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 17.února 2014
Zasedání zastupitelstva
20.1.2014 4.2.2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 13.1.2014
Zasedání zastupitelstva
6.1.2014 13.1.2014
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 13.ledna 2014
Zasedání zastupitelstva
30.10.2013 30.12.2013
Veřejná vyhláška
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE – AKTUALIZACE Č. 1
Úřad
9.12.2013 27.12.2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 2.12.2013
Zasedání zastupitelstva
25.11.2013 25.12.2013
Opatření obecné povahy
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad...
Úřad
22.11.2013 6.12.2013
Návrh rozpočtu svazku ROT na rok 2014
Rozpočty
25.11.2013 2.12.2013
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 2.prosince 2013
Zasedání zastupitelstva
8.11.2013 25.11.2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.11.2013
Zasedání zastupitelstva
28.10.2013 4.11.2013
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 4.listopadu 2013
Zasedání zastupitelstva
25.9.2013 26.10.2013
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Sudislav nad Orlicí
Volby
25.9.2013 26.10.2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013
Volby
10.10.2013 25.10.2013
Oznámení voličům o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013
v obci Sudislav nad Orlicí
Volby
25.9.2013 10.10.2013
Uložení zásilky do vlasních rukou
Úřad
16.9.2013 1.10.2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.9.2013
Zasedání zastupitelstva
23.8.2013 23.9.2013
Návrh opatření obecné povahy
Stanovení ochranného pásma II. stupně
Úřad
12.8.2013 27.8.2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 5.8.2013
Zasedání zastupitelstva
25.6.2013 25.7.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhlášky
1.7.2013 16.7.2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 24.6.2013
Zasedání zastupitelstva
25.6.2013 10.7.2013
Nařízení obce Sudislav nad Orlicí č. 1/2013
Tržní řád
Vyhlášky
16.6.2013 24.6.2013
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne
Zasedání zastupitelstva
3.6.2013 19.6.2013
Závěrečný účet obce za rok 2012
Rozpočty
31.5.2013 14.6.2013
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2012
Rozpočty
15.4.2013 31.5.2013
Daň z nemovitostí
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daňz nemovitostí v roce 2013.
Úřady
14.5.2013 29.5.2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 6.5.2013
Zasedání zastupitelstva
18.3.2013 2.4.2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.3.2013
Zasedání zastupitelstva
8.3.2013 23.3.2013
Uzavírka silnice II/315 v Ústí nad Orlicí

ul. J.Haška termín od 15.03.2013 do 15.12.2013.
ul. Karpatská I.část od 12.09.2013 do 08.11.2013
ul. Karpatská II.část od 01.04.2014 do 07.06.2014 

Ostatní Starosta
8.3.2013 15.3.2013
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 15.3.2013
Zasedání zastupitelstva
25.2.2013 13.3.2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Schválení rozpočtu proběhne na veřejném zasedání dne 15.března 2013 od 18:00 hodin v sále obecní hospody.
Rozpočty
25.2.2013 12.3.2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.12.2013
Zasedání zastupitelstva
25.1.2013 8.3.2013
Výsledky volby prezidenta 2. kolo
Volby
1.1.2013 28.2.2013
Změny na úseku majetkových daní
Úřad
14.1.2013 27.1.2013
Výsledky volby prezidenta 1. kolo
Volby
14.1.2013 26.1.2013
Informace voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 25. a 26. ledna 2013
Volby
27.12.2012 13.1.2013
Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky
ve dnech 11. a 12. ledna 2013 v obci Sudislav nad Orlicí

ve dnech 11. a 12. ledna 2013

v obci Sudislav nad Orlicí

Volby
12.11.2012 12.1.2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Volby
27.11.2012 12.1.2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Sudislav nad Orlicí
Volby
10.12.2012 25.12.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 3.12.2012
Zasedání zastupitelstva
26.11.2012 12.12.2012
POZVÁNKA

na jednání valné hromady honebního společenstva, která se bude konat 13.12.2012 v 16 hodin v obecní hospodě v Oucmanicích

Ostatní Starosta
20.11.2012 6.12.2012
Návrh rozpočtu svazku ROT na rok 2013
Rozpočty
26.11.2012 3.12.2012
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 3.12.2012
Zasedání zastupitelstva
31.10.2012 1.12.2012
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Úřady
5.10.2012 5.11.2012
Nabídka pozemků dle § 7 zák.č. 95/1999 Sb.
Příloha č.1
Úřady
14.10.2012 2.11.2012
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
Volby
6.8.2012 31.10.2012
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Úřady
8.10.2012 23.10.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 1.10.2012
Zasedání zastupitelstva
8.10.2012 23.10.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14.1.2013
Zasedání zastupitelstva
5.10.2012 17.10.2012
Nabídka pozemků dle § 7 zák.č. 95/1999 Sb.
Příloha č.2
Úřady
28.8.2012 13.10.2012
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Sudislav nad Orlicí
Volby
10.9.2012 25.9.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 3.9.2012
Zasedání zastupitelstva
25.7.2012 25.8.2012
Veřejná vyhláška
Upozornění pro vlastníky pozemků a evropsky významných lokalitách na možnost zajistit ochranu techto lokalit smluvně.
Úřad
10.7.2012 11.8.2012
Oznámení o vydání územního souhlasu
Č I S T Í R N A O D P A D N Í C H V O D   EČ 6 SBR-2
S KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU /PVC DN 110, l-7,5 M/ A VSAKOVACÍM ZÁŘEZEM /1,0 x 8,0 x 2,2 M/ U RODINNÉHO DOMU č.p.9
Úřad
25.7.2012 9.8.2012
Rozhodnutí o uzavírce žel. přejezdu Bezpraví
Úřad
10.5.2012 1.8.2012
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Úřady
5.7.2012 20.7.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 28.6.2012
Zasedání zastupitelstva
27.6.2012 13.7.2012
Nařízení Státní veterinární správy
Úřad
19.6.2012 28.6.2012
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
30.5.2012 14.6.2012
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2011
Rozpočty
31.5.2012 7.6.2012
Oznámení o závěrečné kontrolní prohlídce

Stavebí úpravy objektu k bydlení čp. 67 na pozemku st.parc.č.173 katastrálního území Sudislav nad Orlicí

Úřad
14.5.2012 30.5.2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Rozpočty
3.4.2012 30.5.2012
Požární řád

Obecně závazná vyhláška č.3

Vyhlášky
3.4.2012 30.5.2012
Obecně závazná vyhláška č.4

zabezpečení požární ochrany při akcích pořádaných na území obce Sudislav nad Orlicí, kterých se účastní větší počet osob

Vyhlášky
14.5.2012 21.5.2012
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva
Zasedání přesunuto na termín 28.6.2012
Zasedání zastupitelstva
1.2.2012 2.5.2012
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Úřady
9.4.2012 24.4.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 2.4.2012
Zasedání zastupitelstva
19.3.2012 19.4.2012
Schválený rozpočet pro rok 2012

Schváleno usnesením č.3 ze dne 16.3.2012

Rozpočty
7.3.2012 7.4.2012
Zápis z jednání OREDO
Ostatní Starosta
20.3.2012 4.4.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 16.3.2012
Zasedání zastupitelstva
7.3.2012 16.3.2012
Oznámení o veřejné schůzi
Zasedání zastupitelstva
13.2.2012 1.3.2012
Návrh rozpočtu na rok 2012
Rozpočty
13.2.2012 28.2.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 6.2.2012
Zasedání zastupitelstva
16.1.2012 4.2.2012
Stavební povolení pro stavbu dráhy.
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
Úřady
9.9.2010 1.2.2012
Nabídka pozemků k pronájmu
Úřady
2.11.2011 1.2.2012
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Úřady
16.1.2012 31.1.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.1.2012
Zasedání zastupitelstva
20.1.2012 27.1.2012
Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
Úřad
2.1.2012 9.1.2012
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
19.12.2011 3.1.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 12.12.2011
Zasedání zastupitelstva
24.6.2011 31.12.2011
Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji

budou zapojeny do dopravního integrovaného systému IREDO

Ostatní Starosta
2.12.2011 31.12.2011
Tisková zpráva z jednání s náměstkem hejtmana Pardubického kraje pro dopravu
Tohoto jednání jsem se zúčastnil a podal několik připomínek na zrušené autobusové linky. Starosta David Horáček
Úřad
12.12.2011 21.12.2011
Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce NRD na pozemku st.parc.č.121
Úřad
29.11.2011 15.12.2011
Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Úřady
4.10.2011 30.11.2011
Upozorněná ČEZ

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ostatní Starosta
14.11.2011 30.11.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 7.11.2011
Zasedání zastupitelstva
31.10.2011 7.11.2011
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva č.12
Zasedání zastupitelstva
10.10.2011 25.10.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 3.10.2011
Zasedání zastupitelstva
26.9.2011 3.10.2011
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva č.11
Zasedání zastupitelstva
12.9.2011 27.9.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 11.7.2011
Zasedání zastupitelstva
28.8.2011 5.9.2011
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva č.10
Zasedání zastupitelstva
18.7.2011 2.8.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 11.7.2011
Zasedání zastupitelstva
4.7.2011 11.7.2011
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva č.9
Zasedání zastupitelstva
13.6.2011 28.6.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 6.6.2011
Zasedání zastupitelstva
31.5.2011 16.6.2011
Rozhodnutí
Stavební povolení a územní rozhodnutí o umístění stavby "Robotická stáj pro dojnice".
Úřad
12.5.2011 12.6.2011
Nařízení č.3/2011
Všem chovatelům  včel  na  území  Pardubického  kraje se  nařizuje.....
Úřad
12.5.2011 12.6.2011
Důvodová zpráva k nařízení č.3/2011
Úřad
10.5.2011 10.6.2011
Ukončení zjišťovacího řízení
závěr zjišťovacího  řízení vedeného dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  záměru oznamovatele: Alena Doležalová, Sudislav nad Orlicí 7, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 42212154 "Robotická stáj pro dojnice"
Úřad
25.5.2011 9.6.2011
Závěrečný účet obce za rok 2010
Rozpočty
25.5.2011 9.6.2011
Závěrečný účet obce za rok 2010
Příloha k závěrečnému účtu obce za rok 2010.
Rozpočty
25.5.2011 9.6.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Úřad
30.5.2011 6.6.2011
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
2.5.2011 2.6.2011
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích
Vyhlášky
3.5.2011 2.6.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2 /2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhlášky
16.5.2011 1.6.2011
Oznámení o došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů.
Úřad
16.5.2011 1.6.2011
Termíny došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů.
Úřad
5.4.2011 31.5.2011
Oznámení k záměru
„Robotická stáj pro dojnice - Sudislav nad Orlicí“
Úřad
21.4.2011 31.5.2011
Rozhodnutí MěÚ Ústí nad Orlicí
o souhlasu s předloženým programem Hnojení statkovými hnojivy a likvidací hnojivých odpadů ve společnosti ZEMOS Orlické Podhůří a.s.
Úřad
10.5.2011 26.5.2011
Oznámení
o spojení územního a stavebního řízení, o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání. Robotická stáj pro dojnice.
Úřad
9.5.2011 25.5.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 2.5.2011
Zasedání zastupitelstva
5.4.2011 5.5.2011
Schválený rozpočet pro rok 2011
Usnesení č.6 ze dne 4.4.2011
Rozpočty
4.4.2011 5.5.2011
1 seznam pozemků
Úřady
4.4.2011 5.5.2011
2 seznam pozemků
Úřady
4.4.2011 5.5.2011
Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků.
Úřady
14.3.2011 29.4.2011
Zápis z veřejného setkání občanů a zastupitelstva
Seznámení a odsouhlasení rozpočtu 2011.
Zasedání zastupitelstva
8.4.2011 24.4.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.4.2011
Zasedání zastupitelstva
5.4.2011 22.4.2011
Posuzování vlivu na životní prostředí
„Robotická stáj pro dojnice - Sudislav nad Orlicí“
Úřad
17.3.2011 18.4.2011
Oznámení o vydání územního souhlasu
Č O V V Z E - 8 s napojením do zasakovací šachty u rodinného domu č.p.73 a č.p.10 na pozemku parc.č.189/2 katastrálního území Sudislav nad Orlicí.
Úřad
9.3.2011 31.3.2011
Oznámení
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Úřad
9.3.2011 31.3.2011
Kontakty
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Úřad
9.3.2011 31.3.2011
Sčítací obvody
Aktualizováno dne 10.3.2011
Úřad
9.3.2011 31.3.2011
Seznam čísel popisných
Aktualizováno dne 10.3.2011
Úřad
9.3.2011 31.3.2011
Seznam čísel popisných a evidenčních
Aktualizováno dne 10.3.2011
Úřad
14.3.2011 29.3.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 7.3.2011
Zasedání zastupitelstva
21.2.2011 8.3.2011
Návrh rozpočtu pro rok 2011
Rozpočty
11.2.2011 25.2.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 7.2.2011
Zasedání zastupitelstva
1.2.2011 7.2.2011
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva
5.1.2011 20.1.2011
Zápis ze zasedání 3.1.2011
Zasedání zastupitelstva
25.11.2010 25.12.2010
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Úřad
9.12.2010 24.12.2010
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 6.12.2010
Zasedání zastupitelstva
18.11.2010 5.12.2010
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.11.2010
Zasedání zastupitelstva
29.10.2010 29.11.2010
Zahájení obnovy katastrálního operátu
Úřad
5.11.2010 20.11.2010
Ustavující zasedání zastupitelstva
Volba starosty, místostarosty, a komisí.
Zasedání zastupitelstva
1.10.2010 15.10.2010
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
Ostatní Starosta
10.9.2010 10.10.2010
Oznámení o dokončení obnovy katasrálního operátu
Úřad
12.4.2010 28.4.2010
Závěrečný účet obce za rok 2009
Rozpočty
3.3.2010 4.4.2010
Rozpočet na rok 2010 - příjmy
Rozpočty
1.3.2010 1.4.2010
Schválený rozpočet 2010 - výdaje
Rozpočty
28.12.2008 28.1.2009
Obecně závazná vyhláška č.1/2008
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhlášky
1.12.2003 1.1.2004
Obecně závazná vyhláška č.2/2003
o místních poplatcích
Vyhlášky
Úřední deska 3.1.2
Starosta obce

Ivo Doležal

+420 732 346 905 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášení zastupitelů