Nový územní plán

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ je zpracováno v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.
Pořizovatel: Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor stavebního úřadu, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Pověřený zastupitel: Tomáš Dostál, místostarosta obce

Návrh územního plánu k veřejnému projednání dne 21. 6. 2023 od 16:00 hod. v budově obecní úřadu.

http://web.muuo.cz/documents/navrh-up-sudislav/

  • Změneno dne .
Starosta obce

Ivo Doležal

+420 732 346 905 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášení zastupitelů