Odpady


Poplatky

V roce 2023 vybíráme poplatek za odvoz odpadu 550 Kč na osobu. Dále poplatek za každého psa 200 Kč. Žádáme Vás, abyste tyto poplatky zaplatili nejpozději do konce února nejlépe převodem na účet obce 27 - 8772620257/0100 . V tomto případě uvedete jako variabilní symbol číslo popisné, nebo do zprávy pro příjemce uvedete své jméno kvůli identifikaci plátce. Platit můžete i v hotovosti na obecním úřadě, každé pondělí od 18.00 do 19.00 hod.

Od března musí být všechny popelnice označeny samolepicí známkou “Ekola České Libchavy 2023“. Popelnice bez platných známek Ekola nevyveze. Známka Vám bude vydána po uhrazení platby za odpady. I v tomto roce máte možnost odevzdávat jedlé oleje a tuky. Tento odpad můžete odevzdávat v PET láhvi s označením Sudislav při svozu popelnic. Láhev nechte ležet na popelnici a pracovníci Ekoly ji zlikvidují. Plasty lze vkládat do vlastních pytlů, nebo si můžete zakoupit žluté pytle s potiskem Ekola na obecním úřadě. Svozu plastů v měsících duben až září prováděn po 14-ti dnech. V měsících leden až březen a říjen až prosinec 1 krát za měsíc. Kontejner na bioodpad (tráva, listí, větve…..) bude umístěn za humny proti domu pana Zdeňka Nováka.

Naší snahou je dosáhnout co nejlepších výsledků v třídění odpadu, abychom dokázali udržet úroveň poplatku za svoz odpadu v únosné míře. K tomu je potřeba odpovědný přístup nás všech. Je na nás, abychom přemýšleli, co patří do tříděného odpadu a co nezbytně patří do popelnice. Základní pravidla třídění odpadů jsou uvedená níže. Podle novely zákona o odpadech  může každý občan v roce 2023 produkovat maximálně 180 kg směsného odpadu ročně. Pokud se vyprodukuje více odpadu, bude to za podstatně vyšší cenu. Proto Vás žádáme o důsledné třídění odpadu.

Důrazně Vás žádáme o udržování pořádku kolem kontejnerů. Neodkládejte žádný odpad mimo kontejnery, zejména papírové krabice a kartony. Pytle s plasty ukládejte na sběrná místa v den sběru, aby nedocházelo k nepořádku kolem kontejnerů. Dále Vás prosíme, abyste pytle zavazovali.

Komunální

Komulální (směsný) odpad je vyvážen dle celoročních termínů svozu odpadu. Zpravidla černé nádoby nebo pozink popelnice musí být připraveny v den termínu svozu u hlavní silnice. Vozidlo svozové společnosti projiždí po hlavní silnici s otočkou na cestě k Orlíku kolem rybníku na návsi.

Nebezpečný

Provádí se jednou ročně zastávkovým způsobem dvěma vozidly EKOLA České Libchavy.

  • Termín mobilního sběru xx.x.2023

Jedlé oleje a tuky

Odevzdávejte v PET lahvi s označením Sudislav při svozu popelnic. Lahev nechte ležet na popelnici.


Tříděný odpad

Papír

Patří sem papírové obaly, noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity a kancelářský papír.

NEVHAZUJTE mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír. Krabice rozložte nebo sešlápněte, ať nezaberou tolik místa.

Plasty

Patří sem kelímky, krabičky, plastové nádoby, PET lahve, nápojový karton, CD/DVD obaly, výrobky z plastů, sáčky, tašky, fólie, polystyren.

NEVHAZUJTE obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek; novodurové trubky či podlahové krytiny. PET lahve sešlápněte, ať nezaberou tolik místa.

Sklo bílé

Patří sem skleněné nádoby, lahve od nápojů, tabulové sklo.

NEVHAZUJTE porcelán, keramiku, autosklo, varné a laboratorní sklo, drátěné sklo a zrcadla!

Sklo barevné

Patří sem barevné skleněné nádoby, lahve od nápojů.

NEVHAZUJTE porcelán, keramiku, autosklo, varné a laboratorní sklo, drátěné sklo a zrcadla!

Bio odpad

Patří sem posekaná tráva, seno, květiny, zvířecí trus, listí, kůra, posekané křoviny, větve, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky rostlinných krmiv.

Železo

Svoz železa zajišťuji místní hasiči vždy jednou ročně na jaře a kontejner je v termínu svozu umístěn na vyhlášeném stanovišti.

Odměny

Tříděním odpadů si zlepšujeme finanční bilanci formou odměn od společnosti EKO-KOM, a.s. Přehled odměn za třídění po kvartálech..


Jak to bude s odpady

Od ledna 2021 začal platit nový odpadový zákon. Počítá s ukončením skládkování až v roce 2030, avšak už nyní zvyšuje poplatky za skládkování. Obec má motivovat k vyšší míře třídění. Za část skládkovaného odpadu bude poplatek pro obce stejný jako je nynější paušál, tedy 500 Kč za tunu. Platí přitom omezení, že každá osoba s trvalou adresou v místě vytvoří do 200 kilogramů odpadu. Bude-li produkce odpadu větší než 200 kg na obyvatele, bude poplatek vyšší, a to 800 Kč za tunu. Hmotnostní limit se bude časem snižovat na 120 kilogramů na obyvatele v roce 2029 a poplatek za nadlimitní odpad poroste. V roce 2023 má činit 1000 Kč, v roce 2025 pak 1500 Kč a v roce 2029 to bude 1850 Kč za tunu. S novým odpadovým zákonem se rovněž zvyšuje maximální hranice poplatku, který vybírá za odpad obec od lidí. Nyní může činit i 1000 Kč ročně, nově může dosáhnout až 1200 Kč za rok. Pro nás je to motivace k důslednějšímu třídění odpadu.

Stanoviště kontejnerů

Starosta obce

Ivo Doležal

+420 732 346 905 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášení zastupitelů