Obecní úřad

  • Úřední den v pondělí od 18:00 do 19:00 hodin.

Obecní úřad je orgánem Obce Sudislav nad Orlicí a vykonává zejména přenesenou působnost obce, pokud není speciálně svěřena jinému jejímu orgánu. V samostatné působnosti pak především plní ty úkoly, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce. Pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

Podle zákona tvoří obecní úřad starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci do obecního úřadu zařazení.[1] Obecní rada může zřídit odbory a oddělení pro jednotlivé druhy činnosti, které vedou zaměstnanci obecního úřadu. Toto je obvyklé zejména u větších obcí.

Má povinnost podávat informace žadatelům, plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti, vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí, zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku.

Přenesením působnosti v některých případech se může stát, že dvě sousedící obce budou mít jeden společný obecní úřad, který bude spravovat obě obce, a to buď celé, nebo jen v některých bodech (např. svoz komunálního odpadu či bezpečnost). Tomuto stavu se říká přenesení působnosti. Finance ze státního rozpočtu obecní úřad s přenesenou působností obdrží podle míry působnosti.[2]

GDPR

Obec Sudislav nad Orlicí se řídí Nařízením EU 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) ze dne 27. dubna 2016, a to od data vstupu v účinnost tohoto nařízení, tj. 25. května 2018.

Správcem osobních údajů je Obec Sudislav nad Orlicí se sídlem Sudislav nad Orlicí 65, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 00 279 579 zastoupená starostou obce.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Region Orlicko – Třebovsko
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí
Jiří Kment - pověřenec
Pavel Neumeister - zástupce pověřence

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Obecní úrad

Obecní úřad Sudislav nad Olicí
Sudislav nad Orlicí, čp. 65
56201, Ústí nad Orlicí

  • Úřední den v pondělí od 18:00 do 19:00 hodin.

  • +420 465 544 066

OBEC

Obec Sudislav nad Olicí
Sudislav nad Orlicí, čp. 65
56201, Ústí nad Orlicí

Starosta obce

Ivo Doležal

+420 732 346 905 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášení zastupitelů